Priemyselné oleje

LUBEX® KOMP 46 VDL
Ropné kompresorové oleje vyrobené z vysoko rafinovaných úzkych ropných frakcií, inhibítorov oxidácie a korózie.
Typické použitie
Vysoko kvalitné kompresorové oleje na ropnej báze určené pre použitie v piestových a rotačných kompresoroch vzduchu s tlakovým priestorom mazaným olejom do kompresných teplôt 200°C. Sú vhodné na mazanie vysokovýkonných piestových kompresorov, prepravujúcich a stláčajúcich vzduch alebo iné inertné plyny (napr. dusík).
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
46

Hustota pri 15°C, kg/m3
864

Bod vzplanutia, °C
220

Bod tečenia, °C
-24

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
DIN 51 506 VDL, DIN 51 517-1 CL, DIN 51 524-2 HLP

LUBEX® KOMP 68 VDL
Ropné kompresorové oleje vyrobené z vysoko rafinovaných úzkych ropných frakcií, inhibítorov oxidácie a korózie.
Typické použitie
Vysoko kvalitné kompresorové oleje na ropnej báze určené pre použitie v piestových a rotačných kompresoroch vzduchu s tlakovým priestorom mazaným olejom do kompresných teplôt 200°C. Sú vhodné na mazanie vysokovýkonných piestových kompresorov, prepravujúcich a stláčajúcich vzduch alebo iné inertné plyny (napr. dusík).
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
68

Hustota pri 15°C, kg/m3
880

Bod vzplanutia, °C
220

Bod tečenia, °C
-18

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
DIN 51 506 VDL, DIN 51 517-1 CL, DIN 51 524-2 HLP

LUBEX® ON 32
Nízkotuhnúcý olej, zmes naftenických ropných olejov a zušľachťujúcich prísad.
Typické použitie
Používa sa na mazanie chladiacich čpavkových kompresorov. Nie je miešateľný s freónovými chladivami. Môže sa používať aj ako ložiskový (strojný) olej pri požiadavke dobrej tekutosti pri nízkej teplote v príslušnej viskozitnej triede podľa ISO VG. Možno je ho použiť aj ako mazací olej na mazanie niektorých jemných mechanizmov vystavených nízkym teplotám.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
32

Hustota pri 15°C, kg/m3
898

Bod vzplanutia, °C
174

Bod tečenia, °C
-33

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
DIN 51503 KA, DIN 51503 KC, ISO 6743 / 3

LUBEX® ON 68
Nízkotuhnúcý olej, zmes naftenických ropných olejov a zušľachťujúcich prísad.
Typické použitie
Používa sa na mazanie chladiacich čpavkových kompresorov. Nie je miešateľný s freónovými chladivami. Môže sa používať aj ako ložiskový (strojný) olej pri požiadavke dobrej tekutosti pri nízkej teplote v príslušnej viskozitnej triede podľa ISO VG. Možno je ho použiť aj ako mazací olej na mazanie niektorých jemných mechanizmov vystavených nízkym teplotám.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
68

Hustota pri 15°C, kg/m3
904

Bod vzplanutia, °C
188

Bod tečenia, °C
-30

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
DIN 51503 KA, DIN 51503 KC, ISO 6743 / 3

LUBEX® TERM BASIC 32
Oleje sú zmesou vhodne vybraných selektívne rafinovaných ropných olejov s vysokým viskozitným indexom schopných poskytovať vysoký výkon pri nepriamom prenose tepla v technologických zariadeniach v uzavretých systémoch.
Typické použitie
Oleje pre nepriamy prenos tepla v uzavretých systémoch do teploty max. 230°C. Maximálna styková teplota s ohrevným telesom (teplota filmu) je 260°C. V ohrevnom systéme musí byť trvale udržiavané inertné prostredie – pretlak dusíka. Spĺňajú požiadavky DIN 51 522.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
32

Bod vzplanutia, °C
190

Bod tečenia, °C
-20

Teplotný rozsah použitia, °C
- 15°C do +230°C

Viskozitný index
90

LUBEX® TERM BASIC 46
Oleje sú zmesou vhodne vybraných selektívne rafinovaných ropných olejov s vysokým viskozitným indexom schopných poskytovať vysoký výkon pri nepriamom prenose tepla v technologických zariadeniach v uzavretých systémoch.
Typické použitie
Oleje pre nepriamy prenos tepla v uzavretých systémoch do teploty max. 230°C. Maximálna styková teplota s ohrevným telesom (teplota filmu) je 260°C. V ohrevnom systéme musí byť trvale udržiavané inertné prostredie – pretlak dusíka. Spĺňajú požiadavky DIN 51 522.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
46

Bod vzplanutia, °C
220

Bod tečenia, °C
-15

Teplotný rozsah použitia, °C
- 10°C do +230°C

Viskozitný index
90

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.