Priemyselné oleje

LUBEX® CLP 100
Moderné priemyselné prevodové oleje na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.
Typické použitie
Určené sú na použitie pre extrémne a nárazovo zaťažené čelné ozubené, závitnicové a kužeľové prevody v železiarňach, valcovniach, baniach, stavebnom priemysle, papierňach, textilkách, cementárňach, gumárňach a ostatných priemyselných odvetviach. Možno ich použiť aj v cirkulačných systémoch pre mazanie prevodov alebo vysoko namáhaných klzných a valivých ložísk.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
100

Bod vzplanutia, °C
210

Bod tečenia, °C
-21

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 250.04, AGMA 9005-E02, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

LUBEX® CLP 150
Moderné priemyselné prevodové oleje na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.
Typické použitie
Určené sú na použitie pre extrémne a nárazovo zaťažené čelné ozubené, závitnicové a kužeľové prevody v železiarňach, valcovniach, baniach, stavebnom priemysle, papierňach, textilkách, cementárňach, gumárňach a ostatných priemyselných odvetviach. Možno ich použiť aj v cirkulačných systémoch pre mazanie prevodov alebo vysoko namáhaných klzných a valivých ložísk.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
150

Bod vzplanutia, °C
215

Bod tečenia, °C
-21

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 250.04, AGMA 9005-E02, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

LUBEX® CLP 220
Moderné priemyselné prevodové oleje na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.
Typické použitie
Určené sú na použitie pre extrémne a nárazovo zaťažené čelné ozubené, závitnicové a kužeľové prevody v železiarňach, valcovniach, baniach, stavebnom priemysle, papierňach, textilkách, cementárňach, gumárňach a ostatných priemyselných odvetviach. Možno ich použiť aj v cirkulačných systémoch pre mazanie prevodov alebo vysoko namáhaných klzných a valivých ložísk.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
220

Bod vzplanutia, °C
222

Bod tečenia, °C
-21

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 250.04, AGMA 9005-E02, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

LUBEX® CLP 320
Moderné priemyselné prevodové oleje na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.
Typické použitie
Určené sú na použitie pre extrémne a nárazovo zaťažené čelné ozubené, závitnicové a kužeľové prevody v železiarňach, valcovniach, baniach, stavebnom priemysle, papierňach, textilkách, cementárňach, gumárňach a ostatných priemyselných odvetviach. Možno ich použiť aj v cirkulačných systémoch pre mazanie prevodov alebo vysoko namáhaných klzných a valivých ložísk.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
320

Bod vzplanutia, °C
228

Bod tečenia, °C
-15

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 250.04, AGMA 9005-E02, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

LUBEX® CLP 460
Moderné priemyselné prevodové oleje na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.
Typické použitie
Určené sú na použitie pre extrémne a nárazovo zaťažené čelné ozubené, závitnicové a kužeľové prevody v železiarňach, valcovniach, baniach, stavebnom priemysle, papierňach, textilkách, cementárňach, gumárňach a ostatných priemyselných odvetviach. Možno ich použiť aj v cirkulačných systémoch pre mazanie prevodov alebo vysoko namáhaných klzných a valivých ložísk.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
460

Bod vzplanutia, °C
230

Bod tečenia, °C
-10

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 250.04, AGMA 9005-E02, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

LUBEX® CLP 680
Moderný priemyselný prevodový olej na báze optimálne vybraných vysokorafinovaných základových olejov a balíka prísad obsahujúceho antioxidant, EP, protioderové, protikorózne a protipenivostné prísady.
Typické použitie
Vhodný je pre uzavreté priemyselné prevody s komponentmi vyrobenými z ocele a žltých kovov (napr. bronz, meď). Určený je najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach vysokého zaťaženia, vysokej šmykovej rýchlosti a vysokej pracovnej teploty. Vhodný je aj pre cirkulačné systémy, nástrekové aplikácie a pre mazanie olejovou hmlou. Môže byť použitý na mazanie spojok, zariadení na prenos sily, pomalobežných klzných ložísk a častí pohonov.
Parametre

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s
680

Bod vzplanutia, °C
260

Bod tečenia, °C
-12

Výkonnostné úrovne / Súhlasy / Normy
U.S.Steel 224, AGMA 251.02 EP, AGMA 250.04 EP, AGMA 9005-E02 EP, DIN 51 517-časť 3-CLP, ISO 12925-1 CKD, ISO-L-CKD, David Brown Gear Industries S1.53.101

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.